Back to Top
 
 
 

Vitajte na internetovej stránke obce Rakovčík

Poslanci OZ a starostka obce Rakovčík pozýva rodákov z obce Rakovčík s ich rodinnými príslušníkmi na kultúrnu akciu obce Rakovčík „Popoludnie s rusínskym  folklórom“ spojenú so stretnutím rodákov pri príležitosti 450. výročia prvej písomnej zmienky o obci Rakovčík